Julekonsert i Stathelle kirke

Silje Vatne Heggem synger med akkompagement av Sara Aimee Smiseth på piano.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 6 2021

Les mer

 

Langesund Barnegospel

Langesund Barnegospel er for tiden ikke i aktivitet, men håper å komme i gang igjen på nyåret i 2022!   

Les mer

 

Advent og juleprogram

Velkommen til Advent og Jul i Langesund kirke

Les mer

 

Andantes jul m/ venner

Konsert i Stathelle kirke Søndag 12. desember kl. 18.00.

Les mer

 

Ledig stilling - Kirketjener 100 %

Bamble kirkelige fellesråd søker etter kombinert kirketjener/gravplassarbeider/renholder i  100 % fast stilling.   

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 5 2021

Les mer

 

Konfirmant i Bamble, Herre eller Stathelle 2022?

Er du født i 2007? Har du tenkt å konfirmere deg i kirken? Påmeldingen til konfirmasjon i Bamble, Herre og Stathelle kirke er nå åpen. ...

Les mer

 

Tekstsamtaler

Velkommen til tekstsamtaler i Stathelle kirke

Les mer

 

Debora Due Café

Velkommen til alle voksne damer.

Les mer

 

SIMEN - Sammen i Menigheten

SMIEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, men er åpent for alle som kommer. På SIMEN gjør vi ikke forskj...

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 4 2021

Les mer

 

Årets konfirmanter i Herre kirke

Her finner du en oversikt over alle dem som skal stå til konfirmasjon i Herre kirke i 2021

Les mer

 

Årets konfirmanter i Stathelle kirke

Her finner du en oversikt over alle dem som skal stå til konfirmasjon i Stathelle kirke i 2021

Les mer

 

Årets konfirmanter i Bamble kirke

Her finner du en oversikt over alle dem som skal stå til konfirmasjon i Bamble kirke i 2021.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 3 2021

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 2 2021

Les mer

 

Menighetens årsmøte

Her finner du informasjon om Stathelle menighets årsmøte 2021.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 6 2020

Les mer

 

Visitasprotokoll fra bispevisitas i Langesund

Visitasprotokoll fra Bispevisitas i Langesund sokn 4. - 8. november 2020

Les mer

 

Tilhørighet i Den norske kirke

Alle tilhørige i kirken får brev om at de slettes fra medlemsregisteret 1. januar 2021

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 5 2020

Les mer

 

Fellesskapskvelder

Velkommen til fellesskapskvelder  i Bamble menighetshus.

Les mer

 

Kirkeforum for menn

Et lavterskeltilbud for menn i Stathelle kirke

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 4 2020

Les mer

 

Kirkens SOS trenger medarbeidere

Det er utfordrende, spennende og meningsfullt å være frivillig i Kirkens SOS – kanskje er dette noe for deg?

Les mer

 

Kronerulling for Gautefall fjellkirke

NÅ TRENGER GAUTEFALL FJELLKIRKE EN HÅNDSREKNING!

Les mer

 

GUTS - Langesund

Ungdomsklubben Guts

Les mer

 

@ - krøll

Aktivitetsklubb for barn i alderen 5-7 klasse

Les mer

 

Langesund Minigospel

Lyst til å synge, leke og danse ?  

Les mer

 

Baluba Vårplan 2020

Kom å syng med oss i Barnekoret BALUBA.  Vi øver på Bamble menighetshus annenhver onsdag.

Les mer

 

Stathelle menighets misjonsprosjekt

Stathelle Menighet undertegnet 2.april 2019 en 3-årig misjonsavtale med NMS med fokusland Thailand.

Les mer

 

Fellesrådets medlemmer

Bamble kirkelige fellesråd I Bamble kommune er det 4 menigheter/kirkesokn: Bamble, Herre, Langesund og Stathelle.

Les mer

 

Personvern i Bamble-kirkene

Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk  General Data Protection Regulation , forkortet  GDPR ) er en forordning som skal s...

Les mer

 

Bispevisitasforedrag november 2018 Stathelle Bamble og Herre menigheter

Les mer

 

Befaringsrapport før visitas i Bamble, Stathelle og Herre menigheter

Les mer

 

VIPPS AKSJON FOR Å FÅR MENNESKER Å DYR TIL JULEKRYBBEN

Bamble menighets appelerer folk til å være med å gi en sjerv til denne tomme stallen vi har fått i kirken vår. Vi har derfor startet en vip...

Les mer

 

Kirkeskyss - Stathelle

Trenger du hjelp med transport til kirken?

Les mer

 

Bamble menighets misjonsprosjekt "like mye verdt"

Problemet Barneekteskap er et globalt problem som rammer 1 av 5 jenter. Det betyr at en jente står barnebrud hvert tredje sekund. Det ...

Les mer

 

Givertjeneste for ungdomsarbeider

Vi trenger givere til våre stillinger i barne- og ungdomsarbeidet i Bamble, Herre og Stathelle menigheter.

Les mer

 

Velkommen til Bamble menighet

Vi er en menighet som favner alle fra Høgenheitunnelen i nord til Dørdal i sør.

Les mer

 

Bamble kirke

Bamble kirke ligger vakkert til ved E-18 ca. 5 km syd for Grenlandsbrua. 

Les mer

 

Olavskirken

Like ved Bamble kirke ligger de restaurerte ruiner av en gammel middelalderkirke.

Les mer

 

Grenland Soul Children

Grenland soul children er for tiden dessverre ikke i aktivitet.  Det vil komme nærmere opplysninger om evnt ny oppstart i 2022!

Les mer

 

Søke etter dødsannonser

Les mer

 

Bamble Menighet er medeier i Media Gruppen Grenland

Les mer

 

Vi har VIPPS

Du kan nå betale med VIPPS i kirkene i Bamble.

Les mer

 

IKKE kast blomsterløken!

Aktive damer på Herre ønsker å bevare blomsterløkene du tar opp fra gravstedet ditt og gi dem nytt liv et annet sted.

Les mer

 

Byggmester Jørgensens legat

STIPEND  - Støtte til ungdom under utdanning.

Les mer

 

Søk i Kirkearkivet

Les mer

 

Våre Kirker

Våre kirker i Bamble kommune

Les mer

 

Utleie Stathelle Kirke

Reglement for utleie og utlån av Stathelle Kirke  

Les mer

 

Invielse av Stathelle nye kirke

Les mer

 

Stathelle kirke feiret 50-årsjubileum

Stathelle kirke feiret 50-årsjubileum Kristi himmelfartsdag, torsdag 29. mai 2014.

Les mer

 

Givertjenesten

Du kan være med å gi til arbeidet i Langesund menighet! 

Les mer

 

Bamble menighetshus

Utleie av lokale *På grunn av renoveringsarbeid på Bamble kirke vil Bamble menighetshus fungere som kirke fra 15. september -21 til arbe...

Les mer

 

Maria-kapellet – en perle som vi kunne brukt mer!

Mange veifarende blir overrasket når de finner dette enkle, stille kapellet i ruinene ved Bamble kirke.

Les mer

 

Innskrenking av bruken av Bamble kirkegårder

Kirkevergen ser at bruken av graver på Bamble østre kirkegård vil få innskrenket bruk.

Les mer

 

Misjonsprosjektene

Langesund menighet støtter to misjonsprosjekt i Mali, - et gjennom NMS og et gjennom Normisjon

Les mer

 

Litt om Langesund menighet

Kjærlighet i Ord og handling!

Les mer

 

Credo - fredagskvelder

Credo er en ungdomsklubb som drives av Bamble menighet og ungdommene selv.

Les mer

 

Langesund kirke

Gamle og nye Langesund kirke.

Les mer

 

Herre kirke

"Herrevasdragene" er et fellesnavn på to elver (Gyteelva og Bolvikelva) som møtes og renner ut i Frierfjorden.

Les mer