Kontaktinformasjon


Bamble kirkelige fellesråd
Adresse:
Rådhuset, 3970 LANGESUND - se kart
Telefon:
35 96 52 81 / 922 69 321
Epost: bamble.kirkelige.fellesrad@bamble.kommune.no


Bamble menighetskontor
Adresse: Europaveien 472, 3967 STATHELLE - se kart
Telefon: 35 96 69 90
E-post: bamble.menighetskontor@bamble.kommune.no


Langesund menighetskontor
Adresse: Torvet 18, 3970 LANGESUND - se kart
Telefon: 35 96 52 82
E-post: langesund.menighetsrad@bamble.kommune.no

Barne- og ungdomsarbeider

Stian Hansen

40382554

Send epost

Diakonmedarbeider

Unni Haugland Bamle

976 30 819

Send epost

Kapellan

Ole Martin Sandland

98612086

Send epost

Kirketjener

Martin Andreassen

41637730

Send epost

Kirketjener

Inge Bjørnø

90244030

Send epost

Kirketjener

Kristian Dahl Finmark

482 79 170

Send epost

Kirketjener

Morten Lund

906 70 778

Send epost

Kirkeverge

Astrid Thomasberg

35 96 52 81

922 69 321

Send epost

Kirktj./gravf.koord/MR

Roy Finmark

934 31 353

Send epost

Langesund Menighet

Mari Møyland Sannes

922 77 789

Send epost

Men.sekr./adm.med.

Randi Elise Hanssen

35 96 52 82

478 41 208

Send epost

Menighetssekretær

Heidi Maria Vinje Nilsen

35966990

90529079

Send epost

Organist

Kirsten Eliassen

992 28 108

Send epost

Organist

Thor Fjellvang

930 25 025

Send epost

Organist

Signe Pande Ay

911 41 275

Send epost

Prost - Bamble prosti

Trond Engnes

41453591

Send epost

Soknediakon

Reidun Fadum Hvale

35966992

90510396

Send epost

Sokneprest

Geir Gundersen Grøtberg

415 74 949

Send epost

Sokneprest

Margrete Holmeide

35965283

97765519

Send epost

Sokneprest (vikar)

Inger Mangrud Bore

93086441

Send epost

Trosopplæringsleder (vikar)

Natalia Boiten

47671760

Send epost

Økonomikonsulent

Jorunn Werswick

35 96 52 85

976 12 775

Send epost