Langesund


Langesund menighets visjon er KJÆRLIGHET I ORD OG HANDLING. Menigheten ønsker å bygge sin virksomhet på Guds godhet der alle kan  kjenne seg velkomne og føle seg betydningsfulle. Menigheten ønsker å bygge på gode og ærlige relasjoner med et liv i nærhet til Jesus for å styrke egen tro, utvikle relasjoner for å styrke fellesskapet og vokse som menighet. "Åpen, ærlig og engasjert" er menighetens kjerneverdier. 

Under ser dere våre aktuelle nyheter.

Les menighetsbladet her!

 

 

Superhelg i Rønholthallen

Helgen 30. september - 2. oktober er alle hjertelig velkommen til superhelg i Rønholthallen. 

Les mer

 

Superfredag for ungdommer i Rønholthallen

Fredag 30. september arrangerer menighetene i Bamble, i samarbeid med Bamble kommune, Superfredag, et stort arrangement for ungdommer i Røn...

Les mer

 

Sorgkvelder

Vi i menighetene i Bamble ønsker å invitere til en sorgkveld i Stathelle kirke. Kveldens tema har vi kalt: «Vanlig» eller komplisert sorg? ...

Les mer

 

SIMEN - Sammen i Menigheten

SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, men er åpent for alle som kommer. På SIMEN gjør vi ikke forskj...

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 4 2021

Les mer

 

Endring av konfirmasjonstidspunkt fra 2024

Langesund menighetsråd har vedtatt å endre tidspunkt for konfirmasjon fra vår til høst fra 2024 .

Les mer

 

Konfirmant i Langesund 2023?

Er du født i 2008? Har du tenkt å konfirmere deg i kirken? 1. juni åpner påmeldingen til konfirmasjon i Langesund kirke.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 3 2021

Les mer

Se flere saker